T: +421 123 456 789      E: email@email.sk

Dňa 7. novembra 2023 sa členovia Klubu poľského biznisu stretli s novým veľvyslancom Poľskej republiky na Slovensku pánom Maciejom Ruczajom. Bola to dobrá príležitosť predstaviť aktivity našich firiem na slovenskom trhu, poukázať na vznikajúce problémy a výzvy, ako aj prediskutovať plány Klubu na rok 2024. Tešíme sa na plodnú spoluprácu s pánom veľvyslancom a tímom, ktorý vedie na veľvyslanectve.