T: +421 123 456 789      E: email@email.sk

Klub poľského biznisu v Slovenskej republike bol založený 30. augusta 2023. Pravé v tento deň sme obdržali potvrdenie Ministerstva vnútra SR o registrácii stanov klubu, čo bolo formálnou podmienkou pre začatie jeho aktivít. Medzi naše štatutárne ciele patrí vytváranie a rozvíjanie priaznivých podmienok pre poľských podnikateľov a investorov pôsobiacich na Slovensku, rozvíjanie neobchodných vzťahov medzi podnikateľmi a investormi z našich krajín, ako aj vytváranie pozitívneho vnímania Poľska a poľského biznisu v povedomí podnikateľov a občanov Slovenska.