T: +421 123 456 789      E: email@email.sk

SLUŽBY

Neposkytujeme poradenské služby, ani nie sme advokátska kancelária. Našim členom sa predovšetkým snažíme slúžiť skúsenosťami získanými počas dlhoročného podnikania na Slovensku, kontaktmi medzi odborníkmi na právne, finančné a marketingové aspekty tohto podnikania, ako aj znalosťou reálií slovenského trhu.

Snažíme sa spoločne budovať pozitívnu značku poľského podnikania na Slovensku a spoľahlivo informovať slovenských občanov a podnikateľov o hospodárskom potenciáli Poľska. Sme otvorení spolupráci s každou osobou a spoločnosťou, ktorá má záujem o vytváranie priaznivých podmienok pre ďalší rozvoj poľsko-slovenských hospodárskych vzťahov.