T: +421 123 456 789      E: email@email.sk

NOVINKY

Stretnutie so zástupcami slovenských médií

Stretnutie so zástupcami slovenských médií

Na pozvanie Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave sa 7. decembra 2023 uskutočnilo stretnutie spoločností združených v Klube poľského biznisu v Slovenskej republike so zástupcami slovenských médií. Na stretnutí sa diskutovalo najmä o cieľoch a zámeroch Klubu...

preèítajte si viac
Púšťame sa do práce!

Púšťame sa do práce!

Klub poľského biznisu v Slovenskej republike bol založený 30. augusta 2023. Pravé v tento deň sme obdržali potvrdenie Ministerstva vnútra SR o registrácii stanov klubu, čo bolo formálnou podmienkou pre začatie jeho aktivít. Medzi naše štatutárne ciele patrí...

preèítajte si viac