T: +421 123 456 789      E: email@email.sk

HISTÓRIA

Klub poľského biznisu v Slovenskej republike bol oficiálne založený 30. augusta 2023. Fungujeme ako združenie fyzických a právnických osôb, založené za účelom podpory obchodných a investičných vzťahov medzi podnikateľskými subjektmi z Poľska a Slovenska.

Iniciatíva na zriadenie Klubu poľského biznisu vyšla od vedenia slovenských pobočiek poľských firiem, ktoré poukázali na potrebu zriadenia ďalšej platformy, okrem Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave a hospodárskych komôr pôsobiacich v pohraničných regiónoch oboch krajín, na podporu poľských hospodárskych záujmov v hlavnom meste Slovenska a pozitívneho obrazu poľského podnikania v povedomí podnikateľskej komunity a občanov Slovenska.

Predovšetkým však máme záujem vytvárať priaznivé podmienky pre ďalší rozvoj poľsko-slovenských hospodárskych vzťahov, ktoré sú skutočne dynamické. Poľsko sa každoročne umiestňuje na treťom alebo štvrtom mieste medzi najdôležitejšími obchodnými partnermi Slovenska z hľadiska exportu. Je tiež dôležitým investičným trhom pre slovenských podnikateľov.
Medzi zakladajúcich členov Klubu poľského biznisu patrí desať spoločností: BLACHOTRAPEZ s.r.o.; Budimex S.A. organizačná zložka na Slovensku; CHYŽBET SK, s.r.o.; JMF Invest s.r.o.; Maspex Slovakia Trade s.r.o.; ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o.; PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky ; POLINVEST a. s.; SOLARIS SLOVAKIA, s.r.o.; TZMO Slovakia s.r.o.