T: +421 123 456 789      E: email@email.sk

Snažíme sa spoločne budovať pozitívnu značku poľského podnikania na Slovensku a spoľahlivo informovať slovenských občanov a podnikateľov o hospodárskom potenciáli Poľska. Sme otvorení spolupráci s každou osobou a spoločnosťou, ktorá má záujem o vytváranie priaznivých podmienok pre ďalší rozvoj poľsko-slovenských hospodárskych vzťahov.

NOVINKY

Stretnutie so zástupcami slovenských médií

Stretnutie so zástupcami slovenských médií

Na pozvanie Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave sa 7. decembra 2023 uskutočnilo stretnutie spoločností združených v Klube poľského biznisu v Slovenskej republike so zástupcami slovenských...

Púšťame sa do práce!

Púšťame sa do práce!

Klub poľského biznisu v Slovenskej republike bol založený 30. augusta 2023. Pravé v tento deň sme obdržali potvrdenie Ministerstva vnútra SR o registrácii stanov klubu, čo bolo formálnou...