T: +421 123 456 789      E: email@email.sk

ZARZĄD

Remigiusz Górski

prezes zarządu

dyrektor, PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky

Marek Gieroń

pierwszy wiceprezes zarządu

prezes, ORLEN Unipetrol Slovakia, s.r.o.

Wioleta Czaja

wiceprezeska zarządu

prezeska, Maspex Slovakia Trade s.r.o.

Rafał Stolarczyk

członek zarządu

prezes, BLACHOTRAPEZ, s.r.o.

Wojciech Włodzimirski

członek zarządu

Budimex S.A., organizační složka na Slovensku