T: +421 123 456 789      E: email@email.sk

Klub Polskiego Biznesu w Republice Słowackiej został powołany do życia w dniu 30 sierpnia 2023 r. Tego dnia otrzymaliśmy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RS potwierdzenie o rejestracji statutu Klubu, co było warunkiem formalnym do rozpoczęcia działalności. Do naszych celów statutowych należy m.in. tworzenie i rozwijanie korzystnych warunków dla polskich przedsiębiorców i inwestorów działających na Słowacji, rozwój niekomercyjnych relacji pomiędzy przedsiębiorcami i inwestorami z obydwu państw, a także promowanie pozytywnego wizerunku Polski i polskiego biznesu w świadomości przedsiębiorców i obywateli Słowacji.