T: +421 123 456 789      E: email@email.sk

USŁUGI

Nie świadczymy usług doradczych, jak również nie jesteśmy kancelarią prawną. Naszym członkom staramy się przede wszystkim służyć doświadczeniem zdobytym podczas wielu lat prowadzenia działalności gospodarczej na Słowacji, kontaktami wśród osób zajmujących się profesjonalnie aspektami prawnymi, finansowymi czy marketingowymi tej działalności, jak również znajomością realiów słowackiego rynku.

Staramy się wspólnie budować pozytywną markę polskiego biznesu na Słowacji i rzetelnie informować słowackich obywateli i przedsiębiorców o potencjale gospodarczym Polski. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdą osobą i firmą zainteresowaną budowaniem pozytywnego klimatu dla dalszego rozwoju polsko – słowackich relacji gospodarczych.