T: +421 123 456 789      E: email@email.sk

O NAS

Klub Polskiego Biznesu w Republice Słowackiej został formalnie powołany do życia w dniu 30 sierpnia 2023 roku. Działamy w formie stowarzyszenia osób fizycznych i prawnych, założonego w celu wspierania relacji handlowych i inwestycyjnych pomiędzy firmami z Polski i Słowacji.

Inicjatywa w sprawie powołania Klubu Polskiego Biznesu wyszła od kierownictwa słowackich oddziałów polskich firm, które opowiedziały się za stworzeniem kolejnej, obok Ambasady RP w Bratysławie i dwustronnych izb gospodarczych działających w regionach przygranicznych obu krajów, platformy wspierania polskich interesów gospodarczych w stolicy Słowacji oraz  promowania pozytywnego wizerunku polskiego biznesu w świadomości przedsiębiorców i obywateli Słowacji.

Przede wszystkim jednak zależy nam na tworzeniu korzystnego klimatu dla dalszego rozwoju polsko – słowackich relacji gospodarczych, które cechują się wysoką dynamiką. Co roku Polska zajmuje trzecie lub czwarte miejsce wśród najważniejszych partnerów handlowych Słowacji pod względem eksportu. Jest również ważnym rynkiem inwestycyjnym dla słowackich przedsiębiorców.

Wśród członków – założycieli Klubu Polskiego Biznesu znalazło się dziesięć spółek: BLACHOTRAPEZ s.r.o.; Budimex S.A. organizačná zložka na Slovensku; CHYŽBET SK, s.r.o.; JMF Invest s.r.o.; Maspex Slovakia Trade s.r.o.; ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o.; PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky; POLINVEST a. s.; SOLARIS SLOVAKIA, s.r.o.; TZMO Slovakia s.r.o.

Nie świadczymy usług doradczych, jak również nie jesteśmy kancelarią prawną. Naszym członkom staramy się przede wszystkim służyć doświadczeniem zdobytym podczas wielu lat prowadzenia działalności gospodarczej na Słowacji, kontaktami wśród osób zajmujących się profesjonalnie aspektami prawnymi, finansowymi czy marketingowymi tej działalności, jak również znajomością realiów słowackiego rynku.

Staramy się wspólnie budować pozytywną markę polskiego biznesu na Słowacji i rzetelnie informować słowackich obywateli i przedsiębiorców o potencjale gospodarczym Polski. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdą osobą i firmą zainteresowaną budowaniem pozytywnego klimatu dla dalszego rozwoju polsko – słowackich relacji gospodarczych.