T: +421 123 456 789      E: email@email.sk

Spotkanie z przedstawicielami słowackich  mediów

Na zaproszenie Ambasady RP w Bratysławie w dniu 7 grudnia 2023 r. odbyło się spotkanie firm zrzeszonych w Klubie Polskiego Biznesu w Republice Słowackiej z przedstawicielami słowackich mediów. Rozmawiano głównie o celach i zadaniach Klubu oraz perspektywach...

Spotkanie z nowym ambasadorem RP na Słowacji

W dniu 7 listopada 2023 r. członkowie Klubu Polskiego Biznesu spotkali się z nowym ambasadorem RP na Słowacji panem Maciejem Ruczajem. Była to dobra okazja do przedstawienia aktywności naszych firm na słowackim rynku, wskazania na pojawiające się problemy i wyzwania,...

Rozpoczynamy naszą działalność!

Klub Polskiego Biznesu w Republice Słowackiej został powołany do życia w dniu 30 sierpnia 2023 r. Tego dnia otrzymaliśmy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RS potwierdzenie o rejestracji statutu Klubu, co było warunkiem formalnym do rozpoczęcia działalności. Do naszych...